Infrastructură eficientă

Inițial, investițiile în infrastructură se întorc în economie prin salarii și achiziții. Pe termen lung, infrastructura bine dezvoltată crește productivitatea firmelor și deschide o gamă largă de oportunități economice.

Investițiile în infrastructură au un efect important de multiplicare în economie atunci când ele sunt făcute cum trebuie. Infrastructura fizică a României a rămas subdezvoltată în pofida investițiilor crescute din ultimul deceniu. De exemplu, avem doar 2km de autostradă la fiecare 1000 de km pătrați față de o medie europeană de 50km. În același timp, digitalizarea și dezvoltarea serviciilor publice online și creșterea accesului la internet pot diminua costurile cu administrația publică.

Demografie și capital uman

Oamenii sunt cel mai important capital al unei țări. Trebuie să atenuăm declinul demografic și să investim masiv în educație și sănătate. Doar așa își va putea România asigura forța de muncă și piața de desfacere.

Românii se tot împuținează de la începutul anilor ’90, dar fenomenul a fost ignorat.
23,2 milioane (1990) ——> 20 milioane (2015)

Principalele cauze ale declinului demografic sunt scăderea ratei fertilității și migrația. În același timp, România nu a reușit să implementeze reformele și investițiile necesare în sistemele de educație și sănătate pentru a le aduce la standarde europene.

Eficiență publică și privată

România nu profită destul de resurse: sectorul public irosește prea des banii contribuabililor, iar sectorul privat adesea nu exploatează eficient potențialul resurselor naturale și pe cel de inovație și cercetare.

Eliminarea ineficiențelor este cea mai ieftină sursă de creștere economică. Fără pierderi nejustificat de mari și cu o utilizare mai inteligentă a resurselor disponibile atât în mediul public cât și în cel privat pot aduce plusuri majore. Conform World Economic Forum, România se situează pe poziția 114 din 140 de țări atunci când vine vorba de cheltuirea banilor publici. Totodată, companiile private nu sunt suficient orientate către investiții în cercetare și dezvoltare.