Soluții

INFRASTRUCTURĂ - cadrul în care putem reuși

Infrastructura este indispensabilă pentru dezvoltarea unei țări având o contribuție semnificativă la creșterea economică și a incluziunii sociale (prin acces rapid la servicii de educație și sănătate sau reducerea disparităților dintre regiuni).

Infrastructura din România este subdezvoltată în pofida investițiilor crescute din ultimul deceniu, deoarece acestea au fost ineficiente. Fie că vorbim despre numărul de kilometri de autostradă, costurile de export sau de resursele energetice, vedem că România are rezultate slabe în comparație cu statele din Uniunea Europeană, dar totodată observăm un potențial semnificativ de dezvoltare care rămâne neexploatat. Acest potențial trebuie valorificat cât mai repede cu putință.

VEZI SOLUȚII

OAMENI - resursele necesare pentru a reuși

Oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei țări, astfel, educația, sănătatea și demografia ar trebui să fie în topul priorităților atunci când se iau deciziile. 

România are printre cele mai mici cheltuieli publice pentru educație și sănătate dintre statele membre ale Uniunii Europene. În anul 2050 România va fi a 12-a cea mai îmbătrânită țară din lume conform proiecțiilor demografice. Rezultatele testelor PISA, creșterea semnificativă a emigrației și numărul anilor de inactivitate a românilor ca urmare a bolilor sunt doar câțiva dintre indicatorii care arată lipsa unor priorități clare. România poate să ajungă până în 2036 la standardele europene în sănătate și educație dacă face reformele necesare.

VEZI SOLUȚII

EFICIENȚĂ - modul în care vom reuși

Dezvoltarea economică a unei țări poate fi catalizată de creșterea eficienței în mediul public și în cel privat. Este o condiție esențială ca să putem obține beneficiile maxime din investițiile în infrastrucută, educație sau sănătate. 

România trebuie să facă tranziția, în deceniile următoare, către o piață bazată pe cunoaștere și avans tehnologic. Pentru a atinge acest deziderat va trebui să utilizăm eficient resursele disponibile, atât cele din mediul public, cât și cele din mediul privat. Creșterea digitalizării și a intermedierii financiare sunt doar câteva dintre soluțiile care pot crește eficiența cu care facem lucruri în România. În acest context este esențială trecerea la e-guvernare și la servicii publice online și fără birocrație.

VEZI SOLUȚII