ANIS

Asociația Patronală a industriei de software și servicii

ANIS este singura asociație patronală românească a industriei de software și servicii IT. Tranziția către o economie verde este văzută ca o oportunitate și din perspectiva sectorului IT. Digitalizarea va face posibilă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atât prin reducerea nevoii de transport, cât și prin inovarea oferită de acest sector în dezvoltarea noilor tehnologii. Mai precis, digitalizarea sectorului energiei și investițiile în soluții inovative (precum soluții de gestionare a flotei, de utilizare smart a resurselor, etc.) va duce la atingerea țintelor referitoare la neutralitate climatică.

La nivelul ANIS există și un set de propuneri de politici publice care să ajute la trasarea unei direcții strategice de creștere economică pe termen lung – România digitală 2025.

5 reforme din PNRR sunt esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung a industriei de software și servicii IT:

 • Implementarea Cloud-ului guvernamental,
 • Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei RPA,
 • Dezvoltarea capabilităților digitale la nivelul societății (utilizatorii de conținut digital),
 • Reforma în sectorul justiției (digitalizarea continuă).

Impactul economic:

Potențiale beneficii pentru economie generate de o implementare reușită a reformelorPotențiale riscuri generate de o implementare nereușită a reformelor
 • Creșterea ponderii sectorului IT din PIB peste 15%
 • Dezvoltarea unei piețe locale puternice de IT
 • Apariția a zeci de unicorn-uri[1], cu soluții inovative
 • Extinderea puterii companiilor din România la nivel global
 • Creșterea PIB-ului pe cap de locuitor
 • Creșterea masivă a productivității
 • Nivelul de trai crescut
 • Creșterea economică cu impact redus asupra mediului
 • Încetinirea ritmului dezvoltării economiei.
 • Securitate: Dependența de soluții software în economie din alte state puternice la nivel global.
 • Pierderea specialiștilor în IT în defavoarea altor state din regiune și de la nivel global.
 • Lipsa reformelor poate duce la neliniște socială.

[1] În mediul de afaceri, termenul unicorn se referă la o companie de start-up privată, evaluată la peste 1 miliard de dolari.

FPPG

Federația Patronale Petrol și Gaze

Motorul activității FPPG constă în consolidarea unei poziții unitare în ceea ce privește implementarea celor mai bune practici în domeniul energiei, petrolului, gazelor, dar și al mineritului energetic. Federaţia Patronală Petrol şi Gaze este membru fondator al Confederaţiei Patronale CONCORDIA – confederația patronală reprezentativă pentru mediul de afaceri, reunind cele mai puternice federații sectoriale din […]

Citește mai mult from FPPG

Berarii României

Asociația Berarii României reprezintă un veritabil simbol al sectorului berii de la noi din țară, cu misiunea de a promova și de a dezvolta o industrie a berii responsabilă şi puternică în România.  Berea românească este preparată cu ingrediente din surse locale: prin natura sa este deja circulară. Dar schimbările climatice pun furnizorii sub presiune, […]

Citește mai mult from Berarii României